Chto vbiv pannu Pravdu?

Hovoriaci pro feikovy novini, tak zvany «alternativny fakti» ta manípuliaczijí viborami, varto podivitisia na zahalnu kartinu tsioho javishca – na